Échte emancipatie!

Heb jij ook het gevoel dat emancipatie een prachtig ideaal is, maar dat het in het echte leven nogal wat te wensen overlaat?
Wil je graag blij zijn met je werk, een goeie moeder / dochter / zus of vriendin zijn, genieten van en met je partner –of welke rol je ook hebt- , maar ben je het soms well eens gewoon zát om al die ballen in de lucht te houden en voelt het alsof iedereen dat maar normaal vindt? Word je daardoor te vaak minder blij met JOU?

Misschien ben je er dan aan toe om een andere definitie van emancipatie te gaan leven.
We kennen allemaal de vrouwenemancipatie als het streven van de vrouw naar gelijke rechten. Naar gelijkheid. En dat heeft zéker veel goeds opgeleverd, maar het is niet allemaal rozegeur en maneschijn!
Een andere betekenis van ‘emancipatie’ is: ‘de manier waarop een persoon of groep mensen zich ontwikkelt tot zij niet meer afhankelijk is van anderen.’ Daarbij hoeft het niet eens persé om jou en mannen te gaan, maar om jou en (on)afhankelijkheid in welke relatie of interactie ook. Dat jij je zélf bewust bent van jouw eigen waarde, de kwaliteiten die je als vrouw hebt en dat je die in vrijheid in liefde inzet.

Je kunt streven naar gelijkheid, maar als je daarbij voorbijgaat aan het gegeven dat jij als vrouw écht fundamenteel anders in elkaar zit dan een man, dan is frustratie eigenlijk gegarandeerd. Niet alleen voor jou, maar ook voor die man!

Wat ik jou bied is de kans om de waarde te zien in jullie anders-zijn. Inzicht te krijgen in sommige verschillen en ook accepteren dat je sommige verschillen niet hoeft te snappen. 😉 Dan kun je van daaruit communiceren. Het heeft weinig zin om je in jouw emancipatie afhankelijk te maken van een ander. Te wachten of hopen dat die iets gaat leveren wat er gewoon niet in zit. Niet omdat het ontbreekt, maar omdat die ander niet weet wat jij nodig hebt. Dat weet alleen jij!
Als jij in jouw kracht gaat staan, de belangrijke verschillen tussen man en vrouw herkent en erkent, dan kun je vanuit waardering voor het anders zijn, vanuit jouw kwaliteiten, opkomen voor wat voor jou belangrijk is, terwijl je daarbij die ander ook nog eens in zijn waarde kunt laten en het dus een win-win situatie wordt!

Want geloof het of niet, iedereen wil hetzelfde: zich goed voelen. Iedereen heeft alleen een andere ‘aanvliegroute.’ En juist als jij jouw aanvliegroute serieus neemt, dan mag die van de ander er ook zijn.

Ik werk vanuit inzicht in de kwantumfysica. ALLES is energie (jij dus ook) en alleen wat overeenstemt met jouw energie, kan jouw leven binnenkomen. Er is altijd oorzaak en gevolg. Om hier een lang verhaal kort te maken: alles in jouw leven klopt met jou. En als daar ervaringen bij zitten die niet goed voelen voor jou, dan kun je daar véél meer positieve invloed op uitoefenen dan je nu misschien weet. Er zit niets bij wat je niet van nature al weet, maar wat vrijwel iedereen afleert en wat je je écht weer wilt herinneren.

Het ‘tool’ waarmee ik werk is EFT (Emotional Freedom Techniques). Een gouden combi met die kwantumfysica omdat het direct werkt met jouw energiesysteem.

Wat ook nog eens meespeelt is, dat we in de twintigste eeuw weliswaar mooi hebben besloten dat we gelijkheid willen, maar héél diep in jouw cellen, dna en genetisch materiaal, in jouw wézen, zit het overgeërfde bewustzijn van honderden zo niet duizenden jaren ongelijkheid en rollenpatronen. Evenals bij die mannen. Eeuwen waren vrouwen ondergeschikt en hadden een dienende rol. Dat werkt niet alleen door in man-vrouw relaties, maar heeft ook z’n sporen achtergelaten bij vrouwen onderling. Zolang dat op de achtergrond meedraait kun je wel anders willen, maar is anders doen nog een hele uitdaging.

Ben jij klaar voor écht emanciperen en gun jij jezelf het Leven dat naadloos aansluit bij wie jij bent en wat jij wilt? Vraag dan vandaag nog vrijblijvend jouw Echt Well gesprek aan, waarin jij en ik samen jouw beste route  gaan uitstippelen naar meer harmonie in jezelf en je relaties, waardoor je meer plezier in alle delen van jouw leven kunt hebben.
Bellen kan natuurlijk ook: 0412 636403

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *