Bedrijf

hoofd + + + + + hart
tegenwerking →→→→→ medewerking
stress →→→→→ ontspanning
conflicten →→→→→ samenwerken
verzuim →→→→→ inzet
moeten →→→→→ willen

Lijkt je dat wat?

Het bewustzijn groeit, dat er meervoudige winst te behalen valt uit het loslaten van controle. Voeden vanuit het hart in plaats van sturen vanuit het hoofd. Geef mensen vertrouwen en verantwoording, dan zullen ze meer uit zichzelf halen, beter uit de verf komen en zal er dus ook meer zijn voor het bedrijf.

Zo’n proces begint bij de top en betekent onbekend terrein betreden. Dat zal innerlijk verzet oproepen. Door mijn eigen levensweg heb ik het inzicht en de intuïtie ont-wikkeld waarmee ik heel snel de bron van dat verzet kan opsporen en helpen loslaten, zodat transformatie mogelijk en haalbaar is. En op zo’n manier dat het blijvend werkt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *